Zarządzenie 22 z 21.07.2014r.

 

  1. Powołanie komisji przetargowej Zał. Nr 2 do Regul. pow. 30 tys. euro
  2. Protokół z postępow. pon. 30 tys. euro - Załącznik Nr 2 do Regul. pon 30 tys. euro
  3. Regulamin pracy komisji przetargowej
  4. Regulamin udzielania zam. publ. pon. 30 tys. euro - Zał. nr 2 do Zarządzenia Dyrektora
  5. Regulamin udzielania zamówień pow. 30 tys. euro - Zał. do zarządzenia Dyrektora
  6. Ścieżka zamówienia publicznego Zał. nr 4 do Regulaminu
  7. Wniosek Załącznik Nr 1 do Regulaminu pon. 30 tys. Euro
  8. Załącznik Nr 1 wniosek do Regulamin udz. zam pow. 30 tys. euro


Opublikował: Katarzyna Kołodziejska
Publikacja dnia: 24.07.2014
Podpisał: Marzenna Mazur
Dokument z dnia: 24.07.2014
Dokument oglądany razy: 3094
1.06.2023 // www.muzeum.slupsk.pl/BIP