Kontrole

1. Wystąpienie pokontrolne opracowane po kontroli planowej przeprowadzonej przez  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku  w dniach od 25 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

2. Protokół kontroli Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Słupsku z dnia 10 kwietnia 2018r.

3. Nakaz i wystąpienie po kontroli Państwowej Inspekcji pracy przeprowadzonej                                 w dniach 4,12-13 września 2018r. w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. 

4. Wystąpienie kontrolne po kontroli archiwum zakładowego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Koszalinie w dniu 19 grudnia 2018r.


Opublikował: Ewelina Duszewska
Publikacja dnia: 30.09.2019
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 23.09.2019
Dokument oglądany razy: 1170
24.09.2023 // www.muzeum.slupsk.pl/BIP