Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX wiecznych zabytkowych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wykonanie aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku, przy ulicy Szarych Szeregów 12, w związku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Projektu pn. „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX wiecznych zabytkowych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap 1 – Spichlerz Biały” , nr postępowania: MPŚ‑IX.261.1.2018, prowadzonego przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1 - Formularz oferty
 4. Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 5. Zał. nr 3 - JEDZ
 6. Zał. nr 4 - Wzór umowy
 7. Zał. nr 5 - Wykaz usług
 8. Zał. nr 6 - Oświadczenie - podatki, opłaty składki
 9. Zał. nr 7 - Oświadczenie - zakaz ubiegania się o zamówienie
 10. Zał. nr 8 - Oświadczenie - podatki i opłaty lokalne
 11. Zał. nr 9 - Wykaz robót
 12. Załącznik nr 10 PROJEKTY ARANZACJI WNĘTRZ ORAZ SAL WYSTAWOWYCH (.zip 213MB)
 13. Załącznik nr 11 PROJEKTY GRAFICZNE (.zip 13MB)
 14. Załącznik nr 12 PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (.zip 22MB)
 15. Załącznik nr 13 PROJEKTY NAGLOSNIENIA
 16. Załącznik nr 14 PECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA
 17. Załącznik nr 15 WYKAZ SPRZĘTU
 18. Załącznik nr 16 PRZEDMIARY
 19. Załącznik nr 17 STWIOR
 20. Zał. 18 - Formularz cenowy
 21. Wyjaśnienia 27.04.2018
 22. Wyjaśnienia 02.05.2018

      23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
      24. SIWZ - aktualny dokument
      25. Załącznik 18 - aktualny formularz cenowy
      26. Odpowiedzi na zapytania

      27. Odpowiedzi na zapytania z dnia 01.06.2018

      28.Informacja z otwarcia ofert

      29. Informacja o wyniku postępowania z dnia 12.06.2018

     

Opublikował: Katarzyna Głowacka
Publikacja dnia: 17.04.2018
Dokument oglądany razy: 1722
Podlega Ustawie
1.06.2023 // www.muzeum.slupsk.pl/BIP