Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

4.06.2023 // www.muzeum.slupsk.pl/BIP