To jest wersja archiwalna z dnia 10.06.2022. Zmiany wprowadzono z powodu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym pn. Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

24.09.2023 // www.muzeum.slupsk.pl/BIP