Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym pn. Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

25.09.2022 // www.muzeum.slupsk.pl/BIP