bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym pn. Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne

Wersja z dnia: 28.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wersja z dnia: 20.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 20.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 20.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 17.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia

Wersja z dnia: 14.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Wyjaśnienie treści SWZ

Wersja z dnia: 10.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Załączniki w wersji edytowalnej

Wersja z dnia: 10.06.2022
Powód wprowadzenia zmian: Wzór umowy