bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.06.2022 13:29, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym pn. Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty