bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.10.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zamieszczenie zarządzenia

Zarządzenia 2021

Zarządzenie nr 1 - w spr. dodatkowych dni wonych

Zarządzenie nr  2 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 3 - w spr regulaminu zwiedzania

Zarządzenie nr 4 - w spr. godzin otwarcia

Zarządzenie nr 5 - w spr. ustalenia czasu pracy pracowników MPŚ

Zarządzenie nr 6 -w spr. przeprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej

Zarządzenie nr 7 - w spr. wprowadzenia Regulaminu ZFŚS

Zarządzenie nr 8 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 9 - w spr. czasu pracy pracowników MPŚ

Zarządzenie nr 11 - w spr. wprowadzenia "Regulaminu zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto w MPŚ

Zarządzenie nr 12 - w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2021 w spr.  procedur kontroli wewnętrznej

Zarządzenie nr 13 - w spr. zmiany zarządzenia nr 28/2020 w spr. stosowania pracy zdalnej

Zarządzenie nr 14 - w spr. zmiany zarządzenia nr 44/2020 w spr. czasu pracy

Zarządzenie nr 15 - w spr. wprowadzenia Planu Ochrony

Zarzadzenie nr 16 - w spr. cen opłat za wstęp do Młyna Zamkowego na czas zamknięcia wystaw w Zamku

Zarządzenie nr 17 -w spr. godzin otwarcia MPŚ w sezonie wiosennym i letnim

Zarządzenie nr 18 - w spr. uchylenia zarządzenia nr 44/2020 w spr. czasu pracy

Zarządzenie nr 19 - w spr. wprowadzenia wniosku o wszczęcie procedury o zam. publ. zgodnie z ustawą PZP

Zarządzenie nr 21 - w sprawie skarg i wniosków tekst jednolity

Zarządzenie nr 22 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 23 - w spr. wykazu stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi wiązać się może dostęp do informacji niejawnych

Zarządzenie nr 24 - w spr. Regulaminu zwiedzania

Zarządzenie nr 25 - w spr. Regulaminu zwiedzania

Zarządzenie nr 26 - w spr. zmiany zarządzenia nr 8/2014 w spr. "Instrukcji postępowania z muzealiami"

Zarządzenie nr 27 - w spr. uchylenia zarządzenia nr 43/2020 w spr. obiegu wniosków pracowniczych

Zarządzenie nr 28 - w spr. godzin otwarcia w sezonie wiosennym i letnim

Zarządzenie nr 31 - w spr. cen opłat za wstęp do MPŚ oraz cen za usługi

Zarządzenie nr 32 - w spr. instrukcji postepowania z muzealiami

Zarządzenie nr 35 - w spr. godzin otwarcia MPŚ w sezonie jesiennym

Zarządzenie nr 36 - w spr. wprowadzenia wzoru wniosku o zapewnienie dostępności

Zarządzenie nr 42 - w spr. godzin otwarcia w sezonie zimowymOpublikował: Agnieszka Szpilewska
Publikacja dnia: 29.10.2021
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 12.01.2021
Dokument oglądany razy: 1 678