bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.03.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie informacji

Majątek

Dane o majątku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - zgodne z bilansem na dzień 31.12.2021 r. wykazane są w kwotach netto i wynoszą:
AKTYWA TRWAŁE – 50.083.337,95zł
w tym:
Wartości niematerialne i prawne – 4.468,17zł
Rzeczowe aktywa trwałe – 50.078.869,78zł
w tym:
Grunty – 1 558 888,61zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 37.460.327,76zł
Urządzenia techniczne i maszyny – 1.058.757,10zł
Środki transportu – 112.643,79zł
Inne środki trwałe – 7.065.743,51zł
w tym: zbiory i eksponaty muzealne -6.956.141,46zł
Środki trwałe w budowie 2.823.509,01zł
AKTYWA OBROTOWE – 1.800.635,29złOpublikował: Karolina Drus
Publikacja dnia: 28.03.2022
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 23.09.2019
Dokument oglądany razy: 2 065