bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zarządzenia 2022

 Zarządzenie nr 1- w spr. wprowadzenia Systemu Identyfikacji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Zarządzenie nr 2 - w spr. zmiany zarzadzenia nr 47/2021 w spr. Regulaminu wynagradzania

Zarządzenie nr 3 - w spr. odwołania zawieszenia prawa do wypłaty części świadczeń z ZFŚS

Zarządzenie nr 4 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej 

Zarządzenie nr 5 - w spr. zmiany zarządzenia nr 11/2021 w spr. "Regulaminu udzielania zamówień publicznych..." (doc.)

Zarządzenie nr 5 - w spr. zmiany zarządzenia nr 11/2021 w spr. "Regulaminu  udzielania zamówień publicznych..." (pdf)

Zarządzenie nr 6 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjne (pdfj

Zarządzenie nr 7 - w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego (doc)

Zarządzenie nr 7 - w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego (pdf)

Zarządzenie nr 8 - w spr. Regulaminu zwiedzania (doc)

Zarządzenie nr 8 - w spr. Regulaminu zwiedzania (pdf)

Zarządzenie nr 9 - w spr. stosowania "Instrukcji postępowania z muzealiami w MPŚ" (doc) 

Zarządzenie nr 9 - w spr. stosowania "Instrukcji postępowania z muzealiami" (pdf)

Zarządzenie nr 10 - w spr. ustalenia tekstu jednolitego dokumentacji opisującej zasady (politykę bilansową) rachunkowości obowiązującej w MPŚ (doc)

Zarządzenie nr 10 - w spr. ustalenia tekstu jednolitego dokumentacji opisującej zasady (politykę bilansową) rachunkowości obowiązującej w MPŚ (pdf)

Zarządzenie nr 11 - w spr. wprowadzenia Instrukcji w spr. obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w MPŚ (doc)

Zarządzenie nr 11 - w spr. wprowadzenia Instrukcji w spr. obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w MPŚ (pdf)  

Zarządzenie nr 12 - w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2021 w spr. przeprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej (doc)

Zarządzenie nr 12 - w spr. zmiany zarządzenia nr 6/2021 w spr. przeprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej  (pdf)

Zarządzenie nr 13 - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej (doc)

Zarządzenie nr 13. - w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej (pdf)

Zarządzenie nr 14 - uchylające Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zwiedzania MPŚ w okresie obowiązywania stanu pandemii Covid-19 (doc)

Zarządzenie nr 14 - uchylające Zarządzenie nr 3/2021 w spr. wprowadzenia  Regulaminu Zwiedzania MPŚ w okresie obowiązywania stanu pandemii Covid-19  (pdf)

Zarządzenie nr 15 - zmieniające zarządzenie nr 17/2020 w spr. powołania i funkcjonowania Komisji ZFŚS w MPŚ (pdf)

Zarządzenie nr 16 - w spr. zmiany zarządzenia nr 23/2018 w spr. wprowadzenia tekstu jednolitego INSTRUKCJI INWENTARYZACJI MAJĄTKU MPŚ w Słupsku (doc)

Zarządzenie nr 16 - w spr. zmiany zarządzenia nr 23/2018 w spr. wprowadzenia tekstu jednolitego INSTRUKCJI INWENTARYZACJI MAJĄTKU MPŚ w Słupsku (pdf)

Zarządzenie nr 17 - w spr. godzin otwarcia MPŚ w Słupsku w sezonie wiosenno-lenim (pdf)

Zarządzenie nr 17 - w spr. godzin otwarcia MPŚ w Słupsku w sezonie wiosenno-letnim (doc)

Zarządzenie nr 18 - w spr. ustalenia cen za wydawnictwa i biletów wstępu na wystawy w słupskiej siedzibie MPŚ w dniu 3 maja 2022 r. (doc)

Zarządzenie nr 18 - w spr. ustalenia cen za wydawnictwa i biletów wstępu na wystawy w słupskiej siedzibie MPŚ w dniu 3 maja 2022 r. (pdf)

Zarządzenie nr 19 - w spr. zmiany zarządzenia nr 11/2021 w spr. zmiany "Regulaminu zamówień publicznych poniżej 130 000 zł netto" (doc)

Zarządzenie nr 19 - w spr. zmiany zarządzenia nr 11/2021 w spr. zmiany "Regulaminu zamówień publicznych poniżej 130 000 zł netto" (pdf)

Zarządzenie nr 20 - w spr. ustalenia cen za wydawnictwa i biletów wstępu na wystawy w słupskiej siedzibie MPŚ w dniu 14 maja 2022 r. (doc)

Zarządzenie nr 20 - w spr. ustalenia cen za wydawnictwa i biletów wstępu na wystawy w słupskiej siedzibie MPŚ w dniu 14 maja 2022 r. (pdf)

Zarządzenie nr 21 - w spr. zmiany zarządzenia nr 58/2021 w spr. ustalenia cen opłat za wstęp do Muzeum oraz cen za usługi (doc)

Zarządzenie nr 21 - w spr. zmiany zarządzenia nr 58/2021 w spr. ustalenia cen opłat za wstęp do Muzeum oraz cen za usługi (pdf)

Zarządzenie nr 22 - w spr. ustalenia opłaty za wstęp na wystawę czasową "Świat bursztynu" w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku (doc)

Zarządzenie nr 22 - w spr. ustalenia opłaty za wstęp na wystawę czasową "Świat bursztynu" w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku (pdf)

Zarządzenie nr 23 - w spr. powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn. "Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne" (doc.)

Zarządzenie nr 23 - w spr. powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn. "Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne" (pdf.)

Zarządzenie nr 24 - w spr. zmiany zarządzenia nr 29/2021 w spr. zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w MPŚ oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego ASK (doc.)

Zarządzenie nr 24 - w spr. zmiany zarządzenia nr 29/2021 w spr. zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w MPŚ oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego ASK (pdf.)

Zarządzenie nr 25 - w spr. zmiany zarządzenia nr 17/2020 w spr. powołania i funkcjonowania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MPŚ (doc.)

Zarządzenie nr 25 - w spr. zmiany zarządzenia nr 17/2020 w spr. powołania i funkcjonowania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MPŚ (pdf.)

Zarządzenie nr 26 - w spr. zmiany zarządzenia nr 58/2021 w spr. ustalenia cen opłat za wstęp do Muzeum oraz cen za usługi (doc)

Zarządzenie nr 26 - w spr. zmiany zarządzenia nr 58/2021 w spr. ustalenia cen opłat za wstęp do Muzeum oraz cen za usługi (pdf)

Zarządzenie nr 27 - w spr. zmiany zarządzenia nr 17/2022 w spr. godzin otwarcia MPŚ w sezonie wiosennym i letnim (doc)

Zarządzenie nr 27 - w spr. zmiany zarządzenia nr 17/2022 w spr. godzin otwarcia MPŚ w sezonie wiosennym i letnim (pdf)

Zarządzenie nr 28 - w spr. zmiany zarządzenia nr 45/2020 dot. wprowadzenia "Regulaminu w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych w MPŚ w Słupsku" (doc)

Zarządzenie nr 28 - w spr. zmiany zarządzenia nr 45/2020 dot. wprowadzenia "Regulaminu w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych w MPŚ w Słupsku" (pdf)Opublikował: Marta Kuczkowska
Publikacja dnia: 19.07.2022
Podpisał: Agnieszka Szpilewska
Dokument z dnia: 25.01.2022
Dokument oglądany razy: 1 689