Zbiory Działu Sztuki Współczesnej

Poniższa lista zawiera ilościowe zestawienie prac autorów w zbiorach Działu Sztuki Współczesnej MPŚ.
Liczba w nawiasach obok nazwiska autora oznacza ilość prac.
Odnośnik przy nazwisku - reprodukcja w galerii.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

W

Z

Ż

Spis sporządzono dnia 2003-06-28 z programu SEMPER