web hosting reviews of bluehost company

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
ul. Szarych Szeregów 12
tel. 59 842 40 81

PONIEDZIAŁEK: 11:30-16:00
WTOREK- NIEDZIELA: 10:30-18:00

Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach

tel. 59 846 30 20
PONIEDZIAŁEK: 11.00-15.00
WTOREK- NIEDZIELA: 10.00-18.00

Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
tel. 59 811 94 10
PONIEDZIAŁEK: 10.00-15.00
WTOREK- NIEDZIELA: 10.00-18.00

Informacja archiwalna pochodząca ze starej wersji strony internetowej MPŚ 

                                       

Dział Historyczno-Artystyczny

                            

ZBIORY - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

                                                      

· Dział został utworzony w 1967 roku przez połączenie zbiorów dwóch Działów: Sztuki Dawnej i Historii Pomorza i zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem obiektów zabytkowych z zakresu sztuki i historii Pomorza od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych.

                             

· Pracami Działu kierowali: Jan Przała do 1969 r, Stanisław Szpilewski od 1969 do 1975, a od 1975 - Alicja Konarska.

                                      

· Zbiory cechuje wielka różnorodność form, tendencji i poziomu artystycznego.

                                       

· W zbiorach Działu znajdują się obiekty ukazujące rozwój sztuki pomorskiej oraz dzieła sztuki importowane z europejskich ośrodków artystycznych na teren Pomorza. Prezentują one tendencje rozwojowe sztuki i historii wschodniej części Pomorza Zachodniego na przestrzeni wieków.

                                          

· Gromadzenie obiektów i uzupełnianie zbiorów przeprowadzane jest w następujących zespołach:

- sztuka dawna od XIV do XIX wieku ( malarstwo dawne pomorskie i obce, rzeźba pomorska, grafika, rzemiosło artystyczne)- 2239 obiektów

- numizmatyka (monety i medale pomorskie, polskie i państw ościennych, tłoki pieczętne)- 4692 obiekty

- historia najnowsza od roku 1945 (dokumenty, zdjęcia i pamiątki związane z regionem słupskim).- 311 obiektów (łącznie 7242 obiekty /stan na 31.12.1997/)

                                 

· Obiekty pochodzą z kolekcji dawnego Heimatmuseum w Słupsku, Muzeum Regionalnego w Słupsku, z przekazów: Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w Koszalinie i w Słupsku, Muzeów w Koszalinie i Darłowie, Departamentu Emisyjno- Skarbowego Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, oraz z zakupów i darów osób prywatnych.

                                            

· Najcenniejsza pod względem artystycznym i historycznym, druga co do wielkości - po Muzeum Narodowym w Szczecinie, jest kolekcja drewnianej, pomorskiej rzeźby gotyckiej licząca 51 obiektów.W skład zbioru wchodzą ołtarze, ich fragmenty, kompozycje wielofigurowe, rzeźby wolnostojące pochodzące ze świątyń dawnych powiatów słupskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego.Na uwagę zasługują dzieła wykonane w warsztatach Mistrza Madonn na lwie,Mistrza Pasji Chociwelskiej i Mistrza Płaskorzeźby Strzelińskiej.

                                                        

· Na zespół rzeźby dawnej od XVI do XIX wieku składają się przedstawienia religijne i elementy wyposażenia dawnych świątyń oraz epitafia będące wyrazem sztuki sepulkralnej związanej z wyznaniem protestanckim.

                                                           

· Zbiór malarstwa pomorskiego i obcego nie jest zbyt duży, liczy 104 obiekty o różnym poziomie artystycznym.Obok dzieł wybitnych np. "Zwiastowanie" F.Baroccio, znajdują się przeciętne obrazy cechowe lub anonimowych twórców.

                                                               

· Kolekcja grafiki dawnej (XVII-XIX wieku) liczy 460 obiektów. Na uwagę zasługuje zespół rycin Daniela Chodowieckiego ( 1726-1801), miedziorytnika i malarza urodzonego w Gdańsku, działającego w Berlinie.221 miedziorytów to w większości ulustracje do znanych utworów literackich np. do "Nowej Heloizy" J.J.Rousseau, "Henryka IV" W.Szekspira, "Intrygi i miłości"F.Schillera, "Idris" Wielanda.

                                                                 

· Interesujące są ponadto widoki miast pomorskich i wizerunki sławnych postaci.  

                                                             

· Najliczniej reprezentowane jest rzemiosło artystyczne (1400 obiektów). Zbieractwo prowadzone jest w kilku grupach: meble, tkaniny, szkło i ceramika, metale - wśród nich misy mosiężne, militaria.

                                              

· Ciekawy jest zespół wyrobów konwisarskich liczący 360 obiektów pochodzących z warsztatów pomorskich (w tym 69 prac konwisarzy słupskich), śląskich, niemieckich, angielskich, francuskich, dalekowschodnich.W kolekcji znajdują się przedmioty codziennego użytku ( kufle, dzbany, talerze, miski, łyżki), apapraty kościelne (kielichy, pateny, ampułki) naczynia dekoracyjne - wazy, wazony,świeczniki. Przedmioty pochodzą z okresu od XVI do XX wieku.

                                              

· W zbiorach Działu znajduje się wiele interesujących zabytków tworzących mniejsze lub większe zespoły:

- pamiątki po ostatnich Gryfitach, księżnie Annie Croy i jej synu Erneście Bogusławie Croy

- graficzne i malarskie widoki Słupska XVIII-XX wieku

- elementy srebrnej zastawy stołowej ("skarb" odnaleziony w Słupsku w 1985 roku)

- graficzne wizerunki sławnych polskich postaci historycznych

- malarstwo i grafika Otto Priebe

- meblarstwo pomorskie XVII - XIXw

- broń biała i palna

- skarb monet z Włynkowa, 2 połowa XI w.

- skarb monet XVIII w. z Białego Boru

- skarb monet wczesnośredniowiecznych z Garska (X-XIw)

- monety królów polskich

- monety książąt pomorskich

- medale wydawane z różnych okazji na terenie woj. słupskiego i koszalińskiego oraz Pomorza

- plakaty muzealne i okolicznościowe

- znaczki jenieckie z II wojny światowej pochodzące z obozów z okolic Czarnego

- pieniadze zastępcze wydawane po I wojnie światowej

- plakiety portretowe

                                                                    

· Zasoby Działu opracowane są w katalogu naukowym zbiorów oraz w wydawanych katalogach wystaw czasowych np.: "Wyroby konwisarskie w zbiorach MPŚ w Słupsku", katalog zbiorów i wystawy z 1981 r,"Skarby książąt pomorskich " 1984 r, "Otto Priebe (1886-1945) wystawa monograficzna w 110 rocznicę urodzin", 1996.r., "Mecenat artystyczny szlachty pomorskiej" z okazji 50-lecia MPŚ, 1998 r.

                                         

· Od 1997 roku zbiory Działu są wpisywane do inwentarza za pomocą programu komputerowego SEMPER.  

                                                

                                                      

WYSTAWY CZASOWE, WYPOŻYCZENIA

                                                      

· Dział współpracuje z innymi placówkami muzealnymi; najpopularniejszą formą jest wypożyczanie obiektów na różne wystawy lub też organizowanie ekspozycji z naszych zbiorów w innych muzeach np."Wyroby konwisarskie"," Dawne Srebra" oraz "Skarb monet z Garska" w Muzeum Regionalnym w Człuchowie," Pamiątki Książęce" w Muzeum Regionalnym w Szczecinku, "Sztuka dekoracyjna i użytkowa XIX w" w Muzeum Okręgowym w Koszalinie, "Obrazy marynistów szkół obcych"w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. W zamian otrzymujemy interesujące wystawy z innych muzeów.

                                             

· Do najciekawszych i znaczących przedsięwzięć Działu należała organizacja następujących wystaw:

                                                         

1972 - "Andrzej Stech" wystawa monograficzna

1980 - "Wyroby konwisarskie ze zbiorów MPŚ"

1984 - "Skarby książąt pomorskich", za wystawę tę muzeum otrzymało wyróżnienie biorąc po raz pierwszy udział w konkursie "Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku"

1986 - współudział w wystawie "Sztuka na dworze książąt Pomorza Zachodniego" organizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie na Zamku Królewskim w Warszawie

1993 - "Obrazy marynistów szkół obcych XVII-XIX w ze zbiorów muzeów polskich", po raz kolejny wyróżnienie dla autorki scenariusza i aranżacji Alicji Konarskiej

1996 - "Otto Priebe" wystawa monograficzna, zorganizowana we współpracy ze Stolper Stube w Bonn,( wyróżnienie na ministerialnym konkursie), powtórzona w 1997 roku w Stolper Stube w Bonn oraz w Stiftung Pommern w Kilonii

1998 - "Mecenat artystyczny szlachty pomorskiej"

                             

                                                              

/Alicja Konarska, czerwiec 1998 /

        

 

Przedmioty pozyskane do zbiorów Działu Historyczno-Artystycznego

 

Wyroby cynowe

-

Przedmioty z fabryki Augusta Ventzkiego

-

Pocztówki ze Słupska i Ustki

-

Naczynia liturgiczne

-

Siedem pocztówek ze Słupska

-

Mosiężna misa i 46 pocztówek ze Słupska

-

Ze Słupska do Turcji i z powrotem

-