web hosting reviews of bluehost company

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


LEKCJA MUZEALNA
Sztuka Półwyspu Iberyjskiego od średniowiecza do XVIII/XIX wieku

 

Omówione zostaną podstawowe cechy charakterystyczne oraz wybrane przykłady hiszpańskiej i portugalskiej sztuki romańskiej, gotyckiej, sztuki doby renesansu oraz manierystycznej, barokowej, rokokowej i klasycystycznej. Pokazane będą zabytki architektury sakralnej i rezydencjonalnej, malarstwa, rzeźby architektonicznej i statuarycznej, rzemiosła artystycznego oraz grafiki. Zwrócona będzie uwaga na odrębność sztuki Półwyspu Iberyjskiego wynikająca z pozostawania jego części przez kilka stuleci w orbicie kultury islamu. Zasygnalizowane zostaną związki sztuki polskiej z Hiszpanią i Portugalią.

 

Czas trwania: 1 godz.
Wiek: od 14 do 18 lat
Maksymalna liczba osób: 30
Miejsce: Biały Spichlerz
Cena: 100 zł / grupa