SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
ul. Szarych Szeregów 12
tel. 59 842 40 81

PONIEDZIAŁEK: 11:30-16:00
WTOREK- NIEDZIELA: 10:30-18:00

Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach

tel. 59 846 30 20
PONIEDZIAŁEK: 11.00-15.00
WTOREK- NIEDZIELA: 10.00-18.00

Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
tel. 59 811 94 10
PONIEDZIAŁEK: 10.00-15.00
WTOREK- NIEDZIELA: 10.00-18.00

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
życzy Państwu szczęśliwych i spokojnych świąt
oraz udanego 2020 roku

WięcejWesołych świąt! Godziny otwarcia muzeum w okresie świątecznym i noworocznym 2019/20

Przy okazji podajemy godziny otwarcia muzeum w okresie świątecznym i noworocznym 2019/20:

21 grudnia - czynne od 10:00 do 16:00
22 grudnia - czynne od 10:00 do 16:00
23 grudnia - nieczynne
24 grudnia - nieczynne
25 grudnia - nieczynne
26 grudnia - nieczynne
27 grudnia - czynne od 10:00 do 16:00
28 grudnia - czynne od 10:00 do 16:00
29 grudnia - czynne od 10:00 do 16:00
30 grudnia - nieczynne
31 grudnia - nieczynne

1 stycznia - nieczynne
2 stycznia - czynne od 10:00 do 16:00
3 stycznia - czynne od 10:00 do 16:00 tylko Zamek i Młyn Zamkowy. Biały Spichlerz nieczynny
4 stycznia - czynne od 10:00 do 16:00
5 stycznia - czynne od 10:00 do 16:00
6 stycznia - nieczynne
7 stycznia - nieczynne

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
zaprasza na spotkanie z cyklu
SŁUŻBY MUNDUROWE, HISTORIA I TECHNIKA

 

mjr rez. Andrzej Liberek
wykład

1 MORSKI PUŁK STRZELCÓW - MIĘDZYWOJNIE I WOJNA 1939.
Grupa Rekonstrukcji Historycznych 1 Morskiego Pułku Strzelców

W sobotę, 14 grudnia 2019 (sobota), godz. 12.00
Biały Spichlerz w Słupsku, Sala im. Barbary Zielińskiej
Wstęp wolny


Wykład z prezentacją na temat 1 Morskiego Pułku Strzelców strzegącego na Pomorzu granicy polskiej od strony Wejherowa w 1939 roku. Przedwojenny pułk stacjonował najbliżej dawnego miasta Stolpu czyli Słupska. Jednostka wojskowa liczyła 1840 żołnierzy z ppłk dowódcą Kazimierzem Pruszkowskim.
1 września 1939 pułk starł się w boju z wojskami hitlerowskich Niemiec na odcinku 15 km na kierunku Gniewino – Wejherowo – Kępa Oksywska. W trakcie dziewiętnastu dni walk straty wyniosły 900 zabitych i rannych w tym ponad 60% oficerów i prawie 50% strzelców. 1 MPS uzyskał najwyższe odznaczenie order wojenny Virtuti Militari.
Pułk należał do Lądowej Obrony Wybrzeża dowodzonej przez płk Stanisława Dąbka, która podlegała głównodowodzącemu Obrony Wybrzeża kadm. Józefowi Unrugowi.
Uzupełnieniem prelekcji będzie dodatkowa opowieść na temat Grupy Rekonstrukcji Historycznych Grzmot, 1 Morskiego Pułku Strzelców, która w 2019 roku w Gdyni wzięła udział w ceremonii pogrzebowej kpt. mar. Aleksandra Pawelca, ostatniego żołnierza 1 MPS.

WięcejSłużby mundurowe, historia i technika:

Wykład w ramach cyklu
„Forum sztuki i artystów”

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na kolejny wykład z cyklu „Forum sztuki i artystów”. Odbędzie się on w sobotę, 14 grudnia 2019 roku, o godz. 10.00 w Białym Spichlerzu w Słupsku, w sali im. Barbary Zielińskiej.


Temat wykładu to „Portrety aktorów, muzyków, naukowców i pisarzy od XIX do XXI wieku”. W oparciu o obrazy, rzeźby, grafiki i rysunki przedstawiające wybranych aktorów, muzyków, naukowców i pisarzy omówione zostaną charakterystyczne cechy stylu autorów wizerunków oraz nurtów i tendencji w sztuce od romantyzmu do współczesności. Oczywiście zwrócona też będzie uwaga na osoby portretowane i ich dokonania. Wykład będzie bogato ilustrowany.
Spotkanie poprowadzi Beata Zgodzińska (kustosz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku).

Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

Więcej„Portrety aktorów, muzyków, naukowców i pisarzy od XIX do XXI wieku”.

KATEDRA FILOLOGII POLSKIEJ
MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO w Słupsku

zapraszają na

SYMPOZJUM: CHRZEŚCIJAŃSTWO NA POMORZU.
KULTURA DUCHOWA I MATERIALNA

konferencja III: ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z MIRY.
PATRON UBOGICH, ŻEGLARZY, RYBAKÓW I UCZONYCH

Słupsk, 6 grudnia 2019 r.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SŁUPSKU
Sala Rycerska
ul. Dominikańska 5

Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku mają zaszczyt zaprosić w dniu 6 grudnia 2019 roku na sympozjum pt.: Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, rybaków, żeglarzy i uczonych.

Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową i materialną naszego Wspólnego Dobra.

Konferencja Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, rybaków, żeglarzy i uczonych jest formą spotkania ludzi nauki i sztuki, duchownych oraz zwykłych obywateli. Nasza inicjatywa ma przede wszystkim wymiar naukowy: historyczno-religioznawczy oraz kulturoznawczy. Św. Mikołaj znany jest w tradycji polskiej głównie jako patron ubogich, jednakże dla kultury Pomorza występuje w znaczeniu patrona rybaków i żeglarzy. W dawnych wiekach na Pomorzu obecna była idea budowy kościołów właśnie pod wezwaniem św. Mikołaja. Opowieści o Świętym do dziś stanowią także inspirującą przestrzeń do analiz realizowanych w dukcie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii sztuki.

Patronat nad Sympozjum objął
Ks. Biskup Edward Dajczak
Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

PROGRAM SYMPOZJUM:

godz. 9.00 – Msza Święta w kościele pw. św. Jacka w Słupsku

godz. 10.00 – Otwarcie sympozjum: Święty Mikołaj z Miry – patron ubogich, uczonych, rybaków i żeglarzy
J. M. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP
Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Marzenna Mazur
Opiekun merytoryczny dr hab. Adela Barbara Kuik-Kalinowska, prof. AP

Część I (10.15-11.15)
dr Bronisław Nowak (Słupsk)
Święty Mikołaj jako patron Związku Hanzeatyckiego w średniowieczu
dr hab. Adela Barbara Kuik-Kalinowska, prof. AP
Swiãti Mikòłaju/Pòmòż mie do kraju. Kult św. Mikołaja w tradycji kulturowej i literackiej Kaszub
dr Michał Rychert (Słupsk)
Święty Mikołaj słusznie zapomniany

11.15-11.30 – przerwa kawowa

Część II (11.30-12.30)
mgr Ewa Promińska (STS w Akademii Pomorskiej)
Postać św. Mikołaja w kulturze prawosławnej
dr hab. Elżbieta Kal, prof. AP
Darczyńca, cudotwórca, wspomożyciel. Wybrane aspekty ikonografii świętego Mikołaja z Miry
dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP
Święty Mikołaj w tekstach kultury popularnej

12.30-12.50 – przerwa kawowa

Część III (12.50-13.30)
mgr Przemysław Kobiałka (STS w Akademii Pomorskiej)
Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku. Z dziejów historii i architektury
mgr Barbara Borzyszkowska (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)
Historia parafii pw. św. Mikołaja w Niezabyszewie

13.30-14.15 – dyskusja i zakończenie sympozjum

Organizatorzy:
Katedra Filologii Polskiej, Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku