Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa-Niedziela: 10:00 - 16:00


Witkacy

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zamknęło wystawę, na której prezentowana była połowa największej na świecie kolekcji dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego.

Zamknięcie wystawy spowodowane jest rozbudową głównej siedziby muzeum i koniecznością przygotowania kolekcji do prezentacji w nowych wnętrzach – obrazy zostaną oprawione w nowe ramy. Remont i przeniesienie wystawy odbywa się w ramach projektu „Witkacy w słupskich spichlerzach sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały”.

Na kolejną, trzecią prezentację słupskiej kolekcji zapraszamy jesienią 2018 roku do Białego Spichlerza.

WięcejGaleria dzieł

Galeria dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza znajdujących się w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Licząca prawie pół wieku słupska kolekcja dzieł Witkacego jeszcze nigdy nie powiększyła się jednorazowo o tak spektakularny i artystycznie tak wartościowy dar. Dobrze rozumiejąc funkcję społecznego funkcjonowania sztuki, pan Maciej Witkiewicz – stryjeczny wnuk artysty – podarował muzeum pięć dzieł odziedziczonych po przodkach.

Rozbudowa głównej siedziby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Historia największej w Polsce i na świecie kolekcji sięga roku 1965, w którym muzeum zakupiło 110 pastelowych prac (109 portretów i 1 kompozycję) od mieszkającego wówczas w Lęborku Michała Białynickiego-Biruli, syna Teodora - zakopiańskiego lekarza i bliskiego przyjaciela Witkacego.

WięcejŻyciorys Witkacego

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy). Życiorys.

WięcejWitkacy dla niewidomych

Audiodeskrypcja do 15 dzieł Witkacego i napisy dla niesłyszących do filmu o Otto Freundlichu - projekt "Poza Ciszą i Ciemnością"

WięcejWitkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - wizualizacja

Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji koncepcji przedsięwzięcia.

Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy (1885-1939) - Twórczość plastyczna.

Jedyna w Polsce i na świecie stała wystawa prac plastycznych tego oryginalnego i interesującego artysty; około 120-125 prac oraz fotografie, listy, pierwodruki książek.

WięcejSkróty

Skróty używane przez Witkacego na portretach

WięcejWitkacy 2014. Co jeszcze jest do odkrycia?

Międzynarodowa sesja naukowa „Witkacy 2014: Co jeszcze jest do odkrycia?” 
17-20 września 2014 roku

WięcejPortret Marii Białynickiej-Biruli

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939)

Portret Marii Białynickiej-Biruli, lipiec 1934, pastel, węgiel, papier, 64,5 x 49,5 cm, sygnowany w prawym dolnym narożniku, nr inw. MPŚ-M/1805

Pobierz w pełnym rozmiarze (5,86 MB).

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
WięcejPortret Marii Białynickiej-Biruli

Słupska kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza powiększyła się o nową pracę – „Portret Marii Białynickiej-Biruli”. Portretowana była pierwszą żoną Michała Białynickiego-Biruli, od którego w 1965 roku muzeum kupiło 110 prac Witkacego, co stanowiło początek kolekcji. Michał był synem Heleny i Teodora – zakopiańskiego lekarza, przyjaciela artysty, swego czasu właściciela sporego zbioru portretów jego autorstwa, liczącego ponad trzysta dzieł.

Znanych jest zaledwie osiem portretów przedstawiających Marię Białynicką-Birulę (z domu Gertner), o jednym wiadomo, że został zniszczony. Dotychczas w zbiorach nie mieliśmy jej wizerunku, dlatego z tym większą satysfakcją prezentujemy nasz nabytek.

Maria Białynicka-Birula (1913-1972) leczyła się na gruźlicę w Zakopanem, gdzie na początku lat trzydziestych poznała Michała (1911-1973). Po ślubie w marcu 1934 roku para zamieszkała w Poznaniu; na tamtejszym uniwersytecie Maria studiowała historię sztuki. W niektórych listach pisanych do Heleny i Teodora, Witkacy przesyłał pozdrowienia dla Marii i Michała oraz zachęcał Marię do zajęcia się filozofią.

Portret zwraca uwagę ciekawą formą – utrzymany jest w konwencji szkicowej, pokazującej doskonałe opanowanie przez Witkacego tajników rysowania węglem i suchymi pastelami. Warto dodać, że kolor papierowego podobrazia pozostał niezmieniony. Portret wykonany jest w typie C zakładającym subiektywną charakterystykę modela, dopuszczającą karykaturalne spotęgowania formalne i psychologiczne (zgodnie z treścią Regulaminu Firmy Portretowej „S.I.Witkiewicz”, który w formie książeczki wydany został w 1928 i 1932 roku). W czasie wykonywania portretu Witkacy był pod wpływem kokainy; nie palił w tym czasie papierosów. Wszystkie te informacje wyczytać można ze skrótów, odpowiednio: T.C, Co oraz NP.

Starania o powiększenie słupskiej kolekcji o ten obraz trwały ponad rok. W czerwcu ubiegłego roku otrzymaliśmy wstępną ofertę, w lipcu portret został przywieziony do muzeum. W listopadzie, po pozytywnej decyzji Komisji Kustoszy ds. Muzealiów – czyli po uznaniu celowości zakupu obrazu – został złożony wniosek w ramach programu „Kolekcje muzealne”, będącego jednym z wielu ogłaszanych co roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek został oceniony dobrze: na 100 punktów otrzymał 79,25. Dodać wypada, że otrzymaliśmy całą wnioskowaną kwotę, czyli 40.000 złotych. Transakcja sfinalizowana została na początku lipca – i dopiero od tego momentu muzeum stało się właścicielem obrazu.

Autentyczność obrazu nie budziła żadnych wątpliwości, ale zgodnie z wymogami programu ministra konieczne było dołączenie ekspertyzy. Wykonała ją Anna Żakiewicz, historyk sztuki i witkacolog, od prawie trzydziestu lat współpracująca z naszym muzeum. Anna Żakiewicz jest współautorką albumowego katalogu słupskiej kolekcji wydanego w 1996 roku, przygotowała referaty na wszystkie dotychczasowe sesje naukowe organizowane przez MPŚ, była opiekunem naukowym drugiej sesji w 1999 roku i redaktorem tomu pokonferencyjnego, który ukazał się w 2000 roku.

Tydzień temu portret został umieszczony na wystawie stałej dzieł Witkacego eksponowanej w Zamku Książąt Pomorskich. W niedzielę, 23 lipca, odbyło się spotkanie otwarte, podczas którego oficjalnie zaprezentowaliśmy nowy nabytek. Wśród gości byli sympatycy Witkacego nie tylko ze Słupska, ale także z Bielska-Białej i z Berlina.
[zdjęcie]

Obraz można oglądać do 1 października tego roku. Później wystawa stała będzie zamknięta, gdyż rozpoczną się prace nad zmianą opraw i przygotowaniem kolekcji do prezentacji w Białym Spichlerzu. Ponowne udostępnienie wystawy stałej, już w nowej aranżacji, planowane jest na koniec przyszłego roku.

Beata Zgodzińska (kustosz kolekcji Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 26 lipca 2017)