bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach”

Wersja z dnia: 13.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: unieważnienie postepowania

Wersja z dnia: 10.09.2021
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 10.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: zamieszczenie sprostowania

Wersja z dnia: 07.09.2021
Powód wprowadzenia zmian: umieszczenie informacji dla wykonawców