bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Postępowania na usługi kwartalnych przeglądów technicznych, kwartalnej koserwacji oraz utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu alarmu pożarowego ,systemu antywłamaniowego oraz telewizji dozorowej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty