bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX wiecznych zabytkowych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wykonanie aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku, przy ulicy Szarych Szeregów 12, w związku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Projektu pn. „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX wiecznych zabytkowych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap 1 – Spichlerz Biały - II postępowanie", nr postępowania: MPŚ‑IX.261.2.2018, prowadzonego przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zał. nr 1 - Formularz oferty
 4. Zał. nr 2 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 5. Zał. nr 3 - JEDZ
 6. Zał. nr 4 - Wzór umowy
 7. Zał. nr 5 - Wykaz usług
 8. Zał. nr 6 - Oświadczenie - podatki, opłaty składki
 9. Zał. nr 7 - Oświadczenie - zakaz ubiegania się o zamówienie
 10. Zał. nr 8 - Oświadczenie - podatki i opłaty lokalne
 11. Zał. nr 9 - Wykaz robót
 12. Załącznik nr 10 PROJEKTY ARANZACJI WNĘTRZ ORAZ SAL WYSTAWOWYCH (.zip 213MB)
 13. Załącznik nr 11 PROJEKTY GRAFICZNE (.zip 13MB)
 14. Załącznik nr 12 PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (.zip 22MB)
 15. Załącznik nr 13 PROJEKTY NAGLOSNIENIA
 16. Załącznik nr 14 PECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA
 17. Załącznik nr 15 WYKAZ SPRZĘTU
 18. Załącznik nr 16 PRZEDMIARY
 19. Załącznik nr 17 STWIOR
 20. Zał. 18 - Formularz cenowy
 21. Zał. 19 - Oświadczenie dot. RODO
 22. Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania
 23. Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert, zmiana ogłoszenia o zamówieniu
 24. Sprostowanie do zmiany ogłoszenia
 25. Modyfikacja treści SIWZ
 26. Informacja z otwarcia ofert
 27. Informacja o wyniku postępowania
 28. Wyniki postępowania

Opublikował: Katarzyna Głowacka
Publikacja dnia: 21.06.2018 12:55
Publikacja ostatniej zmiany: 11.10.2018 13:42
Dokument oglądany razy: 1958
Podlega Ustawie