bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wykonanie remontu dwóch sal wystawowych w XVI-wiecznym Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku przy ul. Dominikańskiej 5 , obejmującym: roboty remontowe ścian, sufitów i podłóg oraz instalacji elektrycznej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz oferty - załącznik nr 1

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

4. Przedmiar robót - załącznik nr 3

5. Informacja o wyniku postępowania

Opublikował: Katarzyna Głowacka
Publikacja dnia: 17.06.2019 14:32
Publikacja ostatniej zmiany: 04.07.2019 15:06
Dokument oglądany razy: 847
Nie podlega Ustawie