bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wykonanie remontu kotłowni na pellet, która uległa zniszczeniu w wyniku pożaru w obiekcie dawnej obory na dz. nr 33/4 w miejscowości Swołowo 15, obejmującego: roboty remontowe ścian, sufitów i podłogi w kotłowni oraz roboty remontowe instalacji elektrycz

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Przedmiar

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

4. Informacja o wyniku postępowania

Opublikował: Katarzyna Głowacka
Publikacja dnia: 10.01.2020 15:04
Publikacja ostatniej zmiany: 20.01.2020 12:33
Dokument oglądany razy: 717
Nie podlega Ustawie