bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wykonanie instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz oferty

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

6. Wzór umowy

7. Wykaz robót

8. Wykaz osób

9. Oświadczenie - grupa kapitałowa

10. STWiOR, SSP, SSWiN

11. STWiOR,CCTV

12. Kluki CCTV Przedmiar

13. Kluki SSP Przedmiar

14. Kluki SSWiN Przedmiar

15. Projekt BW SSP i SSWiN

16. Projekt BW - rozbudowa instalacji systemu telewizji

17. E-00

18. E-01

19. E-01

20. E-02

21. E-02

22. E-03

23. E-03

24. E-04

25. E-04

26. E-05

27. E-06

28. E-07

29. E-08

30. E-09

31. E-10

32. E-11

33. E-12

34. E-13

35. E-14

36. E-15

37. E-16

38. E-17

39. E-18

40. E-23

41. E-33

42. E-34

43. E-35

44. E-36

45. E-37

46. E-38

47. E-39

48. E-40

49. E-41

50. E-42

51. E-43

52. E-47

53. E-48

54. E-49

55. E-51

56. E-52

57. E-53

58. E-54

59. E-19

60. E-24

61. E-25

62. E-27

63. E-28

64. E-29

65. E-30

66. E-31

67. E-32

68. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

69. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

70. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

71. Informacja z otwarcia ofert

72. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

73. Informacja o unieważnieniu rozstrzygnięciu postępowania

74. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - powtórzenie czynności

75. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Katarzyna Głowacka
Publikacja dnia: 25.03.2020 21:25
Publikacja ostatniej zmiany: 31.07.2020 08:11
Dokument oglądany razy: 2005
Podlega Ustawie