bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wykonanie instalacji sanitarnych związanych z modernizacją technologii węzłów energetycznych – pomp ciepła na terenie Oddziału Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty