bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wykonanie fumigacji i impregnacji owadobójczej stodoły w Zagrodzie Anny Kӧtsch w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oddziale MPŚ w Słupsku wraz ze znajdującymi się w niej zabytkowymi obiektami zgodnie z załączoną listą

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony