bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wykonanie i dostawa mebli do szatni w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku wraz z montażem

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony