bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3. Wykaz osób - załącznik nr 2

4. Wzór umowy - załącznik nr 3 

5.Informacja dla wykonawców

6. Sprostowanie

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Unieważnienie postepowania

Opublikował: Teresa Dwulit
Publikacja dnia: 07.09.2021 13:11
Publikacja ostatniej zmiany: 15.09.2021 14:38
Dokument oglądany razy: 475
Nie podlega Ustawie