bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach – II postępowanie”

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty