bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Budowa ujęcia wody ze stanowiskiem poboru wody do celów przeciwpożarowych w Klukach przy Karczmie u Dargoscha dz. nr 156, nr 127

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty