bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wprowadzenie danych o majątku

Majątek


Dane o majątku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - zgodne z bilansem na dzień 31.12.2018 r. wykazane są w kwotach netto i wynoszą:

AKTYWA TRWAŁE - 46 073 466,62 zł
w tym:
Wartości niematerialne i prawne – 5 340,06zł
Rzeczowe aktywa trwałe – 46 068 126,56 zł
w tym:
Grunty – 1 558 394,05zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 36 054 741,68zł
Urządzenia techniczne i maszyny – 312 502,31zł
Środki transportu – 36 345,19zł
Inne środki trwałe – 6 393 181,53zł
w tym: zbiory i eksponaty muzealne -
Środki trwałe w budowie 1 712 961,80zł

AKTYWA OBROTOWE – 739 767,58złOpublikował: Ewelina Duszewska
Publikacja dnia: 24.09.2019
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 23.09.2019
Dokument oglądany razy: 844