bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie informacji

Majątek

Dane o majątku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - zgodne z bilansem na dzień 31.12.2020 r. wykazane są w kwotach netto i wynoszą:
AKTYWA TRWAŁE – 50.441.514,28zł
w tym:
Wartości niematerialne i prawne – 4.814,48zł
Rzeczowe aktywa trwałe – 50.436.699,80zł
w tym:
Grunty – 1 558 057,09zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 37.831.722,97zł
Urządzenia techniczne i maszyny – 1.168.545,91zł
Środki transportu – 141.403,91zł
Inne środki trwałe – 6 759.528,46zł
w tym: zbiory i eksponaty muzealne -6.635.546,46zł
Środki trwałe w budowie 2.977.441,46zł
AKTYWA OBROTOWE – 1.393.106,39złOpublikował: Ewelina Duszewska
Publikacja dnia: 04.05.2021
Podpisał: Piotr Batruch
Dokument z dnia: 23.09.2019
Dokument oglądany razy: 1 372