SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


b_691_152_16777215_00_images_gallery_Biblioteka_biblioteka_rgb.jpg

Kierownik: Dorota Hanowska - tel. 059 842 40 81 wewn. 318 (Dworek)
dorota.ciecholewska@muzeum.slupsk.pl

Współpracownicy: tel. 059 842 40 81 wewn. 321 (Dworek)
Robert Kupisiński   biblioteka@muzeum.slupsk.pl
Magdalena Makarewicz-Piwowarska   magdalena.makarewicz@muzeum.slupsk.pl

Dział Biblioteczny i Zbiorów Specjalnych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku gromadzi, opracowuje i udostępnia ogólną literaturę informacyjną oraz specjalistyczną w zakresie określonym zadaniami Muzeum, jego zbiorami oraz potrzebami pracy naukowo-dokumentacyjnej, wydawniczej i oświatowej.

Opracowania zwarte i wydawnictwa periodyczne traktują o szeroko pojętej problematyce historii Pomorza i Polski, sztuce polskiej i zagranicznej, architekturze, etnografii, przemianach etnicznych, muzealnictwie, heraldyce, numizmatyce, ochronie zabytków. Na szczególną uwagę zasługują często unikalne pozycje dotyczące historii Słupska i regionu, na które składają się wydawnictwa w języku polskim i niemieckim. Biblioteka muzealna pełni również rolę księgozbioru podręcznego, gromadzi zatem książki wykorzystywane w pracach poszczególnych działów muzeum. Dokumentuje też działalność naukową muzeum: wystawienniczą, wydawniczą, oświatowo-popularyzatorską.

Na zbiory specjalne (starodruki, kartografia, archiwalia) składają się druki o treściach gospodarczo-politycznych i społeczno-kulturalnych Pomorza, kronikarstwo pomorskie, rozprawy naukowe, regionalne druki okolicznościowe, druki o treściach sakralnych. Szczególnie cenny zbiór wśród nich stanowią inkunabuły. W skład zbiorów kartograficznych, oprócz map Pomorza i Polski, wchodzą plany Słupska i regionu słupskiego.

Biblioteka stale powiększa swoje zasoby drogą zakupów, darów i wymiany wydawnictw z innymi placówkami. Jako biblioteka naukowa, od lat drogą prenumeraty gromadzi czasopisma naukowe z instytucji naukowych, towarzystw i wielu uczelni.

Dział zajmuje się również organizacją i przygotowywaniem wystaw czasowych ze zbiorów własnych.

Księgozbiór muzealny udostępniany jest czytelnikom wyłącznie na miejscu i posiada tradycyjny katalog alfabetyczny i katalog komputerowy LIBRA.

Zapraszamy serdecznie do korzystania ze zbiorów Działu w czytelni czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (osoby zainteresowane dłuższymi kwerendami prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail).

Wybrane pozycje ze zbiorów muzealnej biblioteki są digitalizowane w ramach projektu Bałtycka Biblioteka Cyfrowa i udostępniane online na stronie www.bibliotekacyfrowa.eu.
W wyszukiwarce należy wybrać opcję "wyszukiwanie zaawansowane" i w opisie publikacji jako "źródło" podać Muzeum Pomorza Środkowego, a jako "typ zasobu" odpowiednio: książka, czasopismo, kartografia itd.

Opracowała: D. Ciecholewska

„Ocalić świadectwa historii Pomorza - konserwacja starodruku i dwóch map z kolekcji archiwalnej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku."

Biblioteka Muzeum Pomorza Środkowego i jej historia.

Ciekawostki nie tylko biblioteczne

Ekslibrisy w publikacjach w muzealnej bibliotece